No cure - No pay

:w

Bedrijfshal Verlengde Ooyerhoekseweg 31a

ZUTPHEN

Huurprijs: € 995,- p.m. (21% BTW)

Kenmerken

Status:
Verhuurd
Type:
Bedrijfsruimte
BouwType:
bestaande bouw

Omschrijving

TE HUUR Midden tussen Deventer/ Arnhem, op bedrijventerrein de Revelhorst te Zutphen. OPPERVLAKTE – ca. 200 m2 bedrijfshal. OPLEVERINGSNIVEAU Mooie…

TE HUUR Midden tussen Deventer/ Arnhem, op bedrijventerrein de Revelhorst te Zutphen.

OPPERVLAKTE
- ca. 200 m2 bedrijfshal.

OPLEVERINGSNIVEAU
Mooie nieuwe bedrijfshal met de volgende voorzieningen:
* Vloerverwarming
* Overheaddeur 500 x 500 (elektrisch)
* Ramen
* Loopdeur
* Vrije hoogte +/- 7 meter
* Krachtstroom ( met mogelijkheid om uit te breiden )
* Lichtstraten
* Volledig vrije overspanning
* Alarm ( € 10,-- per maand )
* Indien gewenst kan evt. toilet worden geplaatst.

AANVANGSHUURPRIJS
€ 995,-- per maand excl. BTW

BELASTE VERHUUR
Ja,

ENERGIE-/SERVICEKOSTEN
PM

HUURTERMIJN
In overleg

INGANGSDATUM
Korte termijn; na ondertekening contract en ontvangst 1e betalingsverplichting en borg

BETALINGSTERMIJN
Per maand vooruit

BANKGARANTIE
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 3 betalingstermijnen

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS (CPI)

HUUROVEREENKOMST
Model Raad Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen.

BESTEMMING
Vigerend bestemmingsplan Revelhorst-De Stoven 2011 waarin bedrijven tot en met categorie 2 worden toegestaan.

VOORBEHOUD
Onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

FJ Bedrijfsmakelaars geeft verder te kennen:

1. hetgeen in deze vrijblijvende aanbieding is weergegeven geldt slechts als richtlijn voor
de eventuele huurder(s) en is op geen enkele wijze te interpreteren als een offerte of
contract;
2. alle beschrijvingen zoals o.a. maatvoeringen, onderhoudstoestand, noodzakelijke
vergunningen voor vestiging en gebruik, alsmede overige specificaties zijn naar beste
kennis en wetenschap verstrekt, waarbij wordt verondersteld
dat de eventuele huurder(s) zelf onderzoek verricht(en) naar de feitelijke toestand door
middel van een inspectie en/of anderszins;
3. geen persoon die werkzaam is bij FJ Bedrijfsmakelaars of hijzelf heeft toestemming om
enige garanties dan wel zekerheden af te geven in relatie tot dit object.
4. alle activiteiten, gerelateerd aan deze verhuur tussen eventuele huurder(s) en FJ
Bedrijfsmakelaars zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Status:
Verhuurd
Type:
Bedrijfsruimte
BouwType:
bestaande bouw
Hoofd bestemming:
bedrijfsruimte
Aanvaarding:
in overleg
Bouwjaar:
2011-

Bedrijfshal

Oppervlakte:
200 m²
In units vanaf:
200 m²
Vrije hoogte:
700 cm
Vloerbelasting:
2500 kg / m2
Voorzieningen:
Lichtstraten, Overhead deuren

Zoekformulier