No cure - No pay

:w

Beleggingsobject Rijksstraatweg 80-82

VOORST

Vraagprijs: € 1.100.000,- k.k.

Kenmerken

Status:
beschikbaar
Type:
Winkelruimte
BouwType:
bestaande bouw

Omschrijving

Aan doorgaande weg midden in Voorst gelegen sfeervol beleggingspand met aantrekkelijk rendement. Het object bestaat op de begane grond uit…

Aan doorgaande weg midden in Voorst gelegen sfeervol beleggingspand met aantrekkelijk rendement.

Het object bestaat op de begane grond uit een woonhuis met winkelunits(voorzijde)l, vuurwerkwinkel (achterzijde) met vuurwerkopslagplaats, een appartement aan de achterzijde (met tuin), kamerbewoning op de verdieping. De bebouwing met ondergrond, ruime tuin en weiland.

KADASTRAAL:
gemeente Voorst, sectie E, nummer 3712, ter grootte van ca. 30 are en 1 centiare.

Slechts ca. 15 % is bebouwd, waardoor het mogelijk kan zijn om het perceel kadastraal te splitsen en minimaal
1000 tot 2000 m2 apart te ontwikkelen.

OPPERVLAKTE:

Begane grond (huidige gebruik):

- Woonhuis (nr. 82): ca. 171 m²
- Vuurwerkwinkel-/opslag: ca. 46 m2
- Appartement achterzijde (nr. 80): ca. 60 m2
- Winkelruimte/appartementen voorzijde (nr. 80A): 2 x ca. 75 m2
- sutotaal: ca. 427 m2

Verdieping (huidige gebruik):

- Diverse kamers (totaal 15 waaronder een 3-tal studio's): ca. 369 m2 GO.

Totaal: ca. 800 m2.

Parkeergelegenheid voor het woonhuis.

AANVAARDING
In huidige staat (as-it-is). Turnkey.

HUURCONTRACTEN
Indien gegevens koper bekend zijn en koper geheimhouding verklaart kunnen nadere gegevens van de lopende huurcontracten worden verstrekt.

KOOPPRIJS
€ 1.100.000,-- k.k (zegge: eenmiljoeneenhonderdduizend euro). BAR: 9%.

ENERGIE
Er is geen sprake van tussenmeters. Huurcontracten met all-inn prijzen.

LEVERING
In overleg. Met lopende huurcontracten.

CAUTIE
Ter grootte van 10% van de koopsom, te storten bij de notaris binnen 14 dagen na het tekenen van het koopcontract.

BIJZONDERHEDEN
- Zakelijk recht van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de N.V. Nuon Infra Oost is van toepassing.
- Koper is bekend met huidig gebruik en de huidige bestemming en aanvaardt dit als zodanig.
- Verkennend bodemonderzoek dd 2008 aanwezig. Olietank gesaneerd. Asbest aanwezig.

BESTEMMING
Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl voor het vigerende bestemmingsplan. Hiervoor verwijzen wij naar bijgande link. Vigerend is het bestemmingsplan Dorp Voorst 2010 waarin de bestemming Centrum aan de lokatie wordt toegekend met Enkelbestemming Gemengd-1 en 2.

VOORBEHOUD
Onder voorbehoud van finale goedkeuring verkoper.

FJ Bedrijfsmakelaars geeft verder te kennen:

1. hetgeen in deze vrijblijvende aanbieding is weergegeven geldt slechts als richtlijn voor
de eventuele koper(s) en is op geen enkele wijze te interpreteren als een offerte of
contract;
2. alle beschrijvingen zoals o.a. maatvoeringen, onderhoudstoestand, noodzakelijke
vergunningen voor vestiging en gebruik, alsmede overige specificaties zijn naar beste
kennis en wetenschap verstrekt, waarbij wordt verondersteld dat de eventuele
koper(s) zelf onderzoek verricht(en) naar de feitelijke toestand door middel van een
inspectie en/of anderszins;
3. geen persoon die werkzaam is bij FJ Bedrijfsmakelaars of hijzelf heeft toestemming om
enige garanties dan wel zekerheden af te geven in relatie tot dit object.
4. alle activiteiten, gerelateerd aan deze verkoop tussen eventuele koper(s) en FJ
Bedrijfsmakelaars zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Status:
beschikbaar
Type:
Winkelruimte
BouwType:
bestaande bouw
Perceel oppervlakte:
3.001 m²
Hoofd bestemming:
winkelruimte
Neven bestemming:
overige
Aanvaarding:
in overleg
Oppervlakte:
196 m²
Verkoop vloer oppervlakte:
167 m²
In units vanaf:
75
Front breedte:
850 cm
Aantal verdiepingen:
1
Welstandsklasse:
C2
Branche beperking:
nee
Horeca toegestaan:
nee
Bijdrage winkeliers vereniging:
nee
Personeel ter overname:
nee
Bouwjaar:
1906-1930

Zoekformulier