No cure - No pay

:w

Bedrijfshal Kleine Belt 4d met afsluitbaar terrein

ZUTPHEN

Huurprijs: € 650,- p.m.

Kenmerken

Status:
Verhuurd
Type:
Bedrijfsruimte
BouwType:
bestaande bouw

Omschrijving

Binnen het bedrijfscomplex gelegen op de hoek Kleine Belt / Hermesweg wordt de volgende hal (zijde Hermesweg) te huur aangeboden:…

Binnen het bedrijfscomplex gelegen op de hoek Kleine Belt / Hermesweg wordt de volgende hal (zijde Hermesweg) te huur aangeboden:

BESCHIKBARE OPPERVLAKTE
- Hal: ca. 104 m2
- Toilet
- Afsluitbaar terrein van ca. 175 m2.

OPLEVERINGSNIVEAU

Hal 1:
- ramen met rolluiken
- overheaddeur (ca. 234 mtr x 2.22 mtr)
- toilet
- wasbak in hal
- gecoate betonvloer
- krachtstroom
- TL-verlichting
- lichtkoepels
- radiatoren
- vrije hoogte: ca. 2.69 mtr

Terrein bij hal 1:
- geheel verhard (deels stelconplaat, deels klinkers)

AANVANGSHUURPRIJS
€ 650,-- per maand

ENERGIE-/SERVICEKOSTEN
PM

HUURTERMIJN
In overleg

INGANGSDATUM
Korte termijn; na ondertekening contract en ontvangst 1e betalingsverplichting en borg

BETALINGSTERMIJN
Per maand vooruit

BANKGARANTIE
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 2 betalingstermijnen

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS (CPI)

HUUROVEREENKOMST
Model Raad Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen.

VOORBEHOUD
Onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

FJ Bedrijfsmakelaars geeft verder te kennen:

1.hetgeen in deze vrijblijvende aanbieding is weergegeven geldt slechts als richtlijn voor
de eventuele huurder(s) en is op geen enkele wijze te interpreteren als een offerte of
contract;
2.alle beschrijvingen zoals o.a. maatvoeringen, onderhoudstoestand, noodzakelijke
vergunningen voor vestiging en gebruik, alsmede overige specificaties zijn naar beste
kennis en wetenschap verstrekt, waarbij wordt verondersteld
dat de eventuele huurder(s) zelf onderzoek verricht(en) naar de feitelijke toestand door
middel van een inspectie en/of anderszins;
3.geen persoon die werkzaam is bij FJ Bedrijfsmakelaars of hijzelf heeft toestemming om
enige garanties dan wel zekerheden af te geven in relatie tot dit object.
4. alle activiteiten, gerelateerd aan deze verhuur tussen eventuele huurder(s) en FJ
Bedrijfsmakelaars zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Status:
Verhuurd
Type:
Bedrijfsruimte
BouwType:
bestaande bouw
Hoofd bestemming:
bedrijfsruimte
Aanvaarding:
direct
Bouwjaar:
1971-1980

Bedrijfshal

Oppervlakte:
104 m²
Vrije hoogte:
269 cm
Voorzieningen:
Lichtstraten, Overhead deuren

Zoekformulier